Publicaties

WAAR stelt de eenzijdig negatieve berichtgeving over Israël aan de kaak. Wij monitoren media en spreken ze aan wanneer zij zich niet aan de journalistieke regels houden zoals hoor en wederhoor, het geven van context, en het neutraal en onbevooroordeeld verslag doen van belangrijke ontwikkelingen. Wij hebben daartoe rapporten geschreven over het NOS journaal en NRC Handelsblad.

WAAR en Israel Facts hebben 2 rapporten over de berichtgeving van het NOS journaal gepubliceerd en zijn met de NOS in discussie gegaan. Naar aanleiding van het 1e rapport (berichtgeving GAZA-oorlog) zijn Kamervragen gesteld over de objectiviteit van de berichtgeving door de NOS.

Het 2e rapport over de berichtgeving in de periode okt t/m dec 2009 bracht echter geen verbetering. De eigen journalistieke code werd niet of niet volledig nagestreefd.

Daarnaast heeft Ratna Pelle in samenwerking met WAAR een onderzoek gedaan naar de artikelen in NRC Handelsblad. Er zijn 2 periodes onderzocht (winter 2007-8 en Gaza oorlog 2008-9). Ook hier moet worden vastgesteld dat de berichtgeving de toets der kritiek niet kon doorstaan.

Uit al deze rapporten blijkt dat men systematisch meer aandacht besteedt aan de Palestijnse kant en de Palestijnen positiever afschildert. Terminologie en duiding bleken behoorlijk gekleurd, en feiten waren vaak niet gecheckt en afkomstig van gekleurde bronnen. Zowel de NOS als NRC Handelsblad stonden niet open voor onze kritiek.

WAAR heeft in november 2008 een belangrijk symposium georganiseerd over Israël en het internationale recht. Verschillende deskundigen hebben een bepaald aspect daarvan onder de loep genomen, zoals de afscheidingsbarrière, Israëls recht op zelfverdediging en de VN. Daaruit bleek dat de zaak een stuk ingewikkelder ligt dan anti-Israël activisten het vaak doen voorkomen.

In juni 2011 werd door WAAR een symposium georganiseerd met als thema: "Boycot van Israël: weg naar vrede?". Sprekers waren o.a. Europarlementariër mr. drs. Hans van Baalen en prof. dr. Hans Jansen, universitair docent aan het Simon Wiesenthal instituut te Brussel.

Analyse over de financiering van Israelische en Palestijnse NGO's door de Ned. overheid. Vele NGO's zijn actief in het bevoerderen van de z.g. Durban-strategie d.m.v. scherpe kritiek op Issrael incl. B.D.S. (boycot, de-investment en sancties. klik voor het gehele door NGO Monitor op 5 okt. 2011 uitgebrachte rapport:

Namens het Moderamen van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft ds. P. Verhoef dinsdagmorgen 17 januari 2012 in Utrecht uit handen van Meindert Leerling en in aanwezigheid van andere leden van het Moderamen een Manifest in ontvangst genomen van het Platform Appèl Kerk en Israël. In het Manifest wordt een wijziging van het PKN-beleid inzake Israël bepleit door vanuit het diaconaat Kerk in Actie zowel morele als financiële steun te geven aan Joodse instellingen.

WAAR zal in samenwerking met Mediagroep op Facebook, en Israel-Palestina.Info regelmatig overzichten publiceren over de voortdurende eenzijdige berichtgeving over het Israëlisch-Palestijns conflict.