"If you don't read the newspaper, you are uninformed;
if you read the newspaper, you are misinformed."

WAAR streeft naar een publieke opinie en een politieke besluitvorming over het Midden-Oostenconflict conflict, die recht doen aan standpunten van Israël. Met kritiek op Israël is niets mis, wel met het geven van onjuiste informatie en het doen voorstellen van Israël als de enige verantwoordelijke in het conflict.

Zowel de berichtgeving als de publieke opinie zijn de afgelopen tijd sterk ten voordele van de Palestijnen opgeschoven. Journalistieke normen zoals hoor en wederhoor en het onbevooroordeeld verslag doen van zaken worden geregeld geschonden. Israëls lezing wordt vaak als onbetrouwbaar en onjuist afgedaan.

Basale feitenkennis ontbreekt veelal en bij iedere Israëlische militaire operatie lopen de emoties hoog op en wordt Israël al bij voorbaat van genocide en andere verschrikkingen beticht. Daarbij wordt de grens tussen kritiek op Israël en antisemitisme geregeld overschreden.

Onze doelstellingen worden als volgt gerealiseerd:

  • WAAR inventariseert onjuiste en op vooroordelen berustende berichtgeving en uitlatingen van politieke persoonlijkheden.
  • WAAR spreekt media hierop aan en draagt relevante feiten over het conflict aan.
  • WAAR hekelt met name het ter discussie stellen van Israëls legitimiteit, en meent dat de media medeverantwoordelijk zijn voor het geëscaleerde debat.
  • WAAR brengt daarnaast opmerkelijke positieve ontwikkelingen in Israël onder de aandacht.
  • WAAR publiceert rapporten en organiseert symposia.

Israëls bestaansrecht en recht op veilige grenzen zijn uitgangspunt voor een oplossing van het conflict. Wij steunen uiteraard de pogingen die de Israëlische regering en andere partijen doen om middels onderhandelingen tot een oplossing van het conflict te komen, op basis van onder andere VN resolutie 242.