WAAR bestaat uit een groep verontruste burgers van allerlei gezindte en politieke overtuiging die zich zorgen maakt over de wijze waarop de media berichten over Israël.

WAAR neemt geen standpunt in wat betreft interne Israëlische aangelegenheden en Nederlandse kwesties die niet direct met Israël verband houden.
WAAR is onafhankelijk en bestaat geheel uit vrijwilligers. WAAR is niet gebonden aan enige religieuze of politieke stroming of organisatie, en heeft geen banden met de Nederlandse staat of enige buitenlandse mogendheid.
WAAR ontvangt geen overheids-subsidie maar financiert het werk d.m.v. contributies en giften.

Ieder die zich wil zetten voor correcte berichtgeving over het Midden-Oostenconflict is welkom.
Mocht u onze groep willen steunen, dan is een bijdrage van harte welkom op IBAN nummer: NL44 INGB 0004281390 t.n.v. WAAR.